Tekenkamer

Onze tekenkamer kent een aantal ingenieur-tekenaars en een architect.

WEL

 • Het bijstaan van architecten en bouwheren tijdens hun ontwerp dit door:
  • het tekenen in 3D
  • het maken van renderings
  • het aftoetsen op technische, praktische en budgettaire haalbaarheid
 • Met jaren ervaring worden de meest complexe gebouwen productieklaar gemaakt
 • Het ontwikkelen van systeemoplossingen voor professionals
 • Het ontwerpen van gebouwen
 • Vastu-ontwerpen

NIET

 • Onze tekenkamer houdt zich niet bezig met het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.  Hiervoor moet U beroep doen op een architect(bureau) die onafhankelijk is van ons. Een onafhankelijke architect controleert ook de bouwwerken.

3D MODELLERING

Sinds 2012 tekenen wij al onze werken in 3D uit. Hiervoor maken we gebruik van HSB-cad, een extensie op autocad. Onze taak is om wat ontworpen is door de creatieve architect om te zetten in prefabriceerbare elementen.

Deze moeten voldoen aan alle eisen, waaronder vanzelfsprekend architecturale, stabiliteits-, akoestische, thermische en hydrothermische eisen, water-, wind- en luchtdichte eisen, productielimieten, transportlimieten, manipuleerbaarheid op de werf (gewichten en afmetingen), gemak van afwerking op de werf, enz. Het tekenwerk wordt steeds in grotere fases uitgevoerd.

Pxp 3d Modelering
 • Parametrisch tekenwerk ofwel automatisch tekenwerk. Hier worden de volumes en standaarddetails ingesteld in onze tekening waarna het programma de nodige materialen automatisch genereert.
 • Manueel tekenwerk is nodig waar het automatisch tekenwerk niet afdoende is en om projectspecifieke details uit te werken.
 • Uittekenen van technieken en speciale details.
 • Productieplannen ter communicatie naar verschillende machines, atelier, werfplannen en een full “as-build”-dossier.
Bim

BIM (Building Information Modelling)

BIM staat voor Building Information Modelling of Management. Sinds 2014 zijn we het gewend om op dit niveau te werken. We creëren dus een digitale tweeling van het gebouw waarin elk object informatie bevat dat nuttig kan zijn. Ook wordt er tussen onze partners BIM modellen uitgewisseld en op elkaar afgestemd, met als doel het project zo vlot en foutloos mogelijk voor te bereiden en uit te voeren.

BOUWTEAM

Onze tekenkamer houdt zich niet bezig met het ontwerpen van gebouwen met als doel het behalen van een stedenbouwkundige vergunning.  Hiervoor moet U beroep doen op een architect die onafhankelijk is van ons. Het bijstaan van architecten en bouwheren tijdens hun ontwerp met het aftoetsen op technische, praktische en budgettaire haalbaarheid is iets wat we graag doen. Een klassiek proces waarin de aannemer wordt aanbesteed na architecturaal concept is vanzelfsprekend mogelijk. Echter merken we dat architecten en bouwheren er vaker voor kiezen om de aannemer (fabrikant) reeds vroeg in het ontwerpproces te betrekken. Wij juichen deze trend toe.

PxP heeft gemerkt dat de best werkende strategie het vormen van een bouwteam is vanaf de ontwerpfase. De basis van een bouwteam is vertrouwen in elk teamlid : bouwheer, architect, aannemer (fabrikant), ingenieurs (stabiliteit, technieken, akoestiek), EPB-verslaggever, … . Alle partijen, ook de bouwheer, kunnen hun expertise, ervaring en inzicht geven van in het begin. Het bouwteam heeft als enig doel een mooi en budgettair haalbaar ontwerp te creëren en te bouwen. PxP is reeds een vaste partner in verschillende bouwteams.

Neem gerust contact met ons op mocht U interesse hebben in het vormen van een bouwteam.

Vastu 2

VASTU ONTWERP

Vastu, Vaastu of Sthapatya Veda is een onderdeel van het grotere hoofdstuk Jyotisch (Sterrenkunde) uit de oudste geschriften op aarde : zijnde de “Vedas“.

De Vedas beschrijft de wijsheid van geneeskunde tot oorlogsvoering, van bouwkunde tot hoe de maatschappij het best wordt onderverdeeld en bestuurd om eenieders ultiem geluk te bewerkstelligen.  Alles in de Vedas heeft als ultiem doel de spirituele volmaaktheid te bewerkstelligen, zoals beschreven in het ABC van spiritualiteit de “Bhagavad Gita As it is”. Bouwkunde of Vastu is dus een wezenlijk onderdeel van de Vedas.

Een goede resonantie bekomen van de gecreëerde ruimtes in het gebouw, het gebouw op zich en rond het gebouw is het doel van Vastu. De bouwheer en zijn entourage, als energetische wezens in dit universum, de ideale omgeving geven om in te resoneren om zo het doel te behalen van de gecreëerde ruimte. Enkele praktische voorbeelden ter illustratie :

 • een studieruimte die concentratie, frisse en nieuwe inzichten bevorderd en het geheugen stimuleert is wel ontworpen.
 • een slaapkamer waar men een goede nachtrust kan bekomen is wel ontworpen.
 • een keuken waar de kok positieve invloeden ondergaat tijdens het kookproces en dus gezonde, energetische voeding bereidt is wel ontworpen.
 • een gebouw dat harmonie en liefde teweeg brengt bij de inwoners en bezoekers zowel innerlijk als onderling is wel ontworpen.

Deze kennis zit vervat in de oude Indische wijsheid uit de Veda’s. Sommige architecten volgen intuïtief enkele van deze regels. Deze wijsheid is geen fantasie of bijgeloof maar echte wetenschappelijke kennis. Berekeningen van de verschillende omtrekken die moeten voldoen aan een tiental formules, afgetoetst en georiënteerd op de cardiale assen met zeer veel aan regels en adviezen is één onderdeel van een vastu-studie.

Het resultaat is het behalen van “de gulde snede” of “phi” van elke ruimte voor de bouwheer. De bekende pyramides van Egypte, honderden tempels in India, grote forten en paleizen en zelfs steden werden (en worden) ontworpen met deze kennis. Ook gewone huizen worden van oudsher ontworpen volgens de wijsheid van Vastu. Onze zaakvoerder, Pieter Vrijsen, is hierin gespecialiseerd. Hij is een pleitbezorger om deze kennis in het westen te herwaarderen bij architecten en bouwheren.  Graag stuurt en adviseert hij u in deze materie.