Over ons

Pxp Peacock

Wie zijn wij?

We zijn een dynamisch familiebedrijf dat als erkend en geregistreerd algemeen aannemer gespecialiseerd is in hybride houten constructies sinds 2007.

Hybride houtconstructies krijgen onze voorkeur als bouwmethode. Dit zijn combinaties van houtskeletbouw, CLT-, staal- en traditionele betonbouw. In elk project maken we dus gebruik van de beste troeven van elke bouwmethode om zo de perfecte constructie te benaderen.

We prefabriceren al sinds 2013 houten systemen in ons hypermodern atelier te Zottegem. Hierdoor werken we onafhankelijk van weersinvloeden, in ideale werkomstandigheden en met de laatste technologie in computergestuurde machines (CnC’s). Zo bereiken wij een zeer hoge nauwkeurigheid en kwaliteit.

Fier op de verschillende prijzen en Awards (Nieuws) die we al gewonnen hebben, mogen we zeggen dat we innovatief, creatief en oplossingsgericht ingesteld zijn. Er is dus een grote hoeveelheid bouwkennis aanwezig in ons bedrijf. We houden met andere woorden wel van een flinke uitdaging!

PxP Team

Momenteel stellen we een 15-tal werknemers te werk, zowel in onze productievestiging als op onze werven.
Daarnaast hebben we dagelijks meerdere vaste onderaannemers die ons team aanvullen waaronder grondwerkers, dakwerkers, techniekers, schilders, …

De volgende personen kan u contacteren voor uw vragen:

Pieter Foto

Pieter
Vrijsen

Bestuurder

Wim Van Loon Pxp

Wim
Van Loon

Projectdirecteur

Martin Gerardi

Martin
Gerardi

Junior Projectleider

Annelies Foto

Annelies
Bloeyaert

Admin, HR & Finance

Angelo Coppens Pxp

Angelo
Coppens

Junior Projectleider

Koen Mortier

Koen
Mortier

Hoofd Calculatie

Raad van Advies

Wij worden geadviseerd door 3 topexperten, zijnde:

Pxp Peter Pelgrims General Management Expert

Dhr. Peter
Pelgrims

Bestuur en bouwgerelateerd expert

Tom Debaere RvA PxP HR-expert

Dhr. Tom
Debaere

HR-expert

Pxp Hans Vanbiervliet Fianacial Expert

Dhr. Hans
Vanbiervliet

Financieel expert

Ons doel

  1. Hoogtechnologische houtskeletbouwsystemen aanbieden aan concurrentiële prijzen voor de particulier en professional (industrie, algemeen aannemers, houtskeletbouwers, dakwerkers en/of schrijnwerkers).
  2. Het omzetten van bouwkennis en oplossingsgericht denken in productontwikkeling van geprefabriceerde elementen zoals oa dakkapellen, sanitaire units, modulaire appartementen, zorgunits, tuinkantoren, huizen, technische bergingen, …
  3. Een constructieve en goede professionele relatie met al onze klanten beogen tot ieders tevredenheid.
  4. De vriendschappelijke en professionele werksfeer in het bedrijf bevorderen door elke werknemer een plaats te bieden waar hij/zij zich kan ontplooien, zich goed kan voelen en zichzelf kan zijn.  Voor nieuwe werknemers wordt opleiding en begeleiding voorzien, om zo een vlotte en snelle integratie in ons hecht team te realiseren.

Visie

Prefabriceren van bouwelementen of volledige bouwdelen is de nieuwe standaard in “den bouw”. Kosten op alle vlakken, zij het nu loonkost, materiaalkost, transportkost en/of energiekost, eisen dat we zeer bewust moeten omgaan met al de middelen die we tot onze beschikking hebben.

Het digitaal tijdperk, waarin de vakman zich nu meer en meer digitaal moet kunnen uitdrukken, zorgt voor verdere industrialisering in een hoog tempo. We kunnen zeggen dat de vakman wordt “gedigitaliseerd”. De schaarste aan vakmannen op de werkvloer of bouwplaats wordt gecompenseerd door computergestuurde machines en geïndustrialiseerde processen. Hieruit volgt dat de bouwsnelheid drastisch wordt verhoogd, er minder zware impact is voor de bouwplaats en zijn omgeving, dat kosten beter onder controle kunnen blijven, fouten verminderen en de algemene kwaliteit stijgt.

Bouwfilosofie

Holistisch bouwen staat voor allesomvattend bouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle facetten (zie hieronder) die het leven beïnvloeden.

De facetten die we hier naar voor schuiven zijn onderling nauw met elkaar verbonden. Met elke keuze die we binnen een bepaald facet maken, zullen we automatisch andere facetten beïnvloeden. Het is dus een evenwichtsoefening om de zogenaamde ‘gulden snede’ terug te vinden binnen het totaalproject.

Dankzij een grondige voorstudie, waarin we actief meedenken met de klant, komen we tot een evenwichtig geheel en verkrijgen we een maximaal rendement.

Pxp Energetisch Icon

Energetisch

Dit facet bestaat uit drie elementen: een gezondheidsbehoedend aspect, een energiebezuinigend aspect en het aspect van resonantie (trilling) van de gecreëerde ruimtes met de bouwheer haar doel.

Het gezondheidsbehoedend aspect is vaak onderbelicht. Materialen worden nog te weinig op deze factoren onderzocht en genormeerd in de bouwsector. Wij engageren ons om daar oog voor te hebben en de klant te informeren over de mogelijke gevaren. Ook onze arbeiders zullen we op dit vlak zo goed mogelijk beschermen.

Het energiebezuinigend aspect is te vinden bij de isolerende en vochtregulerende eigenschappen van materialen. De wettige vereiste E- en K-peil zijn hier indicatoren die zijn vastgelegd door de overheid. Ook technieken spelen hier een grote rol.

Het aspect van resonantie is verder toegelicht in het spirituele luik, dat er zeer nauw mee samenhangt.

Pxp Duurzaam Icon

Duurzaam

Hierbij gaat het om de tijd die het gebouw meegaat. Uw investering moet worden gezien op lange termijn. Daarvoor moet de kwaliteit van het gebouw hoog zijn zodat het weerstand kan bieden tegen de grillen van de natuur.

Wendbaarheid is eveneens een element van duurzaam bouwen. Als de situatie van de bewoners verandert, moet er ook gemakkelijk en duurzaam kunnen worden verbouwd. De huidige trend om “circulair en modulair” te bouwen behoort van oudsher tot dit aspect.

Pxp Spiritueel Icon

Spiritueel

Het spirituele facet raakt ‘de ziel’ van het gebouw. Feng Shui (China) of Vaastu Architectuur uit de Veda (India) leert ons hoe de omgeving het geluk kan beïnvloeden en is verweven met alle facetten van ons holistische model. Geluk als doel voor de mens en zijn omgeving is een parameter van dit facet.

Een goede resonantie bekomen van het gebouw en de gecreëerde ruimtes, zodat de energetische elementen in het universum voor de bewoners tot hun recht kunnen komen. Bijvoorbeeld een studieruimte die concentratie, frisse en nieuwe inzichten bevorderd, geheugen stimuleert is wel ontworpen.  Deze kennis zit vervat in de oude Indische wijsheid uit de Veda’s. Een onderdeeltje van het grotere hoofdstuk Jyotisch (Sterrenkunde) spreekt over Sthapatya Veda of beter gekend als Vastu (Bouwkunde). Onze zaakvoerder, Pieter Vrijsen, is ook hierin gespecialiseerd.

Pxp Energie Icon

Energie-onafhankelijk

Dit facet hangt uiteraard sterk samen men het economische facet. We denken met u verder dan de initiële investering.

Welke kosten zijn er voor het onderhouden van de nutsvoorzieningen nadat het gebouw er staat? Welke voorzieningen zijn nodig om later meer energie-onafhankelijk te worden?

Pxp Ecologisch Icon

Ecologisch

Als u ecologisch bouwt, genereert u daar onmiddellijk een meerwaarde mee voor uzelf en uw medebewoners. Omdat u als bio-organisme voortdurend beïnvloed wordt door uw omgeving kan dit bijgevolg voor bepaalde gezondheidsvoordelen zorgen.

Een veel voorkomende misconceptie is dat ecologische keuzes altijd economisch zware implicaties heeft. Dat hoeft niet zo te zijn. Het maken van de juiste keuzes kunnen het ecologische en economische facet juist in de hand werken.

Pxp Economisch Icon

Economisch

Het economische facet is evident.  U kan zich een heel mooi huis voorstellen waar alle facetten perfect in vertegenwoordigd zijn, echter als het niet betaalbaar is kan er ook niet gebouwd worden. Het holistisch karakter valt dan uit elkaar. Hiervoor zoeken wij continu binnen PxP naar optimalisatie van verschillende systemen in het grotere geheel. Door afmetingen van de verschillende materialen op elkaar af te stellen kunnen we sneller, efficiënter en kostenreducerend werken. Door de hoge graad aan voorbereiding en planstudie is hybride bouwen een zeer aangewezen bouwmethode binnen ons holistisch bouwmodel.

Krishna

Verklaring Logo

Er zijn veel verschillende “verklaringen” waarom wij de pauw centraal plaatsen in ons logo.

  • De meest voordehandliggende uitleg is dat wij, net zoals de pauw, fier zijn op elk project dat we realiseren.  Elke pluim van het verendek van de pauw stelt één van onze projecten voor.
  • De ontwerpers van het logo (Atelier64) hebben de nerfstructuur van het hout artistiek teruggebracht in het verendek van de pauw.
  • Voor de Chinezen is de pauw een symbool van geluk. Wij hopen dan ook dat wij mogen meewerken aan het doel van elk gebouw voor de bouwheer, zodat het mee voor “geluk” kan zorgen in de toekomst.
  • Een pauwenveer wordt in de Chinese cultuur ook gegeven aan iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet. Wij hopen dan ook dat elke bouwheer ons deze eer gunt.
  • De pauw staat algemeen voor geduld, vriendelijkheid, begrip, integriteit en innerlijke schoonheid. Het zijn kwaliteiten waarmee wij de bouwheer, onze werknemers, partners, medemens, dier en natuur wensen tegemoet te treden.
  • In de Vedische cultuur wordt de pauw geassocieerd met Krishna. “De Meest Aantrekkelijke” is de vertaling van Krishna.  De Hoogste Persoonlijkheid God bezit dus de 6 volmaaktheden volledig : de mooiste, de slimste, de sterkste, de meest onthecht, de grootste tovenaar en de bekendste. De pauw wordt aanzien als de mooiste vogel. En de veer van de mooiste vogel pronkt altijd in de haartooi van de mooiste Persoon, Sri Krishna. Alles wat we denken, durven en doen wensen we tot het hoogste niveau te brengen, de perfectie.